Ducati is altijd van mening geweest dat privacy een te beschermen waarde is en daarom heeft zij het privacybeleid bijgewerkt, waardoor het nog duidelijker en transparanter is in overeenstemming met de EU-verordening 2017/679 (AVG) die sinds 25/05/2018 van kracht is.
Het nieuwe privacybeleid specificeert hoe en waarom we gebruikersgegevens gebruiken, welke rechten van toepassing zijn en hoe deze kunnen worden uitgeoefend.